PARP Badania na rynek

KONKURS AKTUALNY
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: I, II NABÓR: 5 WRZEŚNIA 2017 – 28 LUTEGO 2018; III, IV NABÓR: 20 MARCA 2018 – 5 GRUDNIA 2018 (KONKURSY SĄ PODZIELONE NA RUNDY)

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO IR 3.2.1 przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Cel działania 3.2.1

Dotacja ukierunkowana jest na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności MŚP poprzez umożliwienie im wdrożenia wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów lub usług). Instrument zapewnia środki na realizację wdrożeń projektów badawczych. Program ma na celu zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego na etap badawczy projektów, gdyż umożliwi faktyczne wdrażanie opracowanych pomysłów i wprowadzenie oferty na rynek.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 20 000 000 PLN
Refundacja do 45% kosztów projektu
Zaliczka do 40% całkowitej wysokości dofinansowania
Budżet konkursu 2 400 000 000 PLN (I nabór: 750 mln PLN; II nabór dedykowany średnim miastom: 400 mln PLN; III nabór: 750 mln PLN; IV nabór dedykowany średnim miastom: 500 mln PLN)

Dla kogo?

Region cała Polska
Konkurs skierowany do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *