EDUKACJA PRZEDSZKOLNA łódzkie

KONKURS AKTUALNY
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: I NABÓR: 8 GRUDNIA 2017 – 15 GRUDNIA 2017; II NABÓR: WRZESIEŃ 2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŁÓDŹ XI.1.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski woj. Łódzkiego.

Cel działania XI.1.1

Zaplanowane działania przyczynią się do wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, wpływających na wzrost całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Pozwoli to na tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dzieci oraz ograniczenia barier i dysproporcji w dostępie do usług edukacji przedszkolnej, co w efekcie wpłynie na upowszechnienie uczestnictwa dzieci w wieku przedszkolnym w różnych formach wczesnej edukacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 8 600 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 23 300 000 PLN (I nabór: 8,6 mln PLN; II nabór: 14,7 mln PLN)

Dla kogo?

Region łódzkie
Konkurs skierowany do wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

 

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *