INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA woj. ŁÓDZKIE

KONKURS PLANOWANY
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: I, II NABÓR: ZAMKNIĘTE; III NABÓR: 4 KWARTAŁ 2017

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŁÓDŹ VII.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski woj. Łódzkiego.

Cel działania VII.2

Celem działania jest zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalne.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 2 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka zaliczka do 80% wartości projektu
Budżet konkursu 193 900 000 PLN (I nabór: 21,6 mln PLN; II nabór: 103,9 mln PLN; III nabór: 68,4 mln PLN)

Dla kogo?

Region łódzkie
Konkurs skierowany do podmioty wykonujące działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych adekwatnych do zakresu projektu

Wydatki podlegające refundacji

 

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *